อิสรภาพมาพร้อมกับความรับผิดชอบ

0
121
อิสรภาพมาพร้อมกับความรับผิดชอบ
อิสรภาพมาพร้อมกับความรับผิดชอบ

สวัสดีค่ะทุกคน

นี้เป็นบทความจากบริษัท TJ Prannarai ที่เขียนโดนประสบการณ์ของผู้บริหาร

 

วันก่อนมีข่าวเกี่ยวกับ Twitter ซึ่งเป็น SNS รูปแบบหนึ่ง ซึ่งในขณะที่ดิฉันกำลังเขียน Essay ฉบับนี้

Elon Musk จาก Tesla. Inc กำลังเจรจาเพื่อขอซื้อ Twitter

 

เมื่อก่อนนี้ไม่ว่าจะใช้ชื่อจริงหรือนามแฝงก็สามารถใช้ Twitter ได้

แต่มีการแถลงข่าวว่าเมื่อ Elon Musk ซื้อ Twitter แล้ว อาจบังคับให้ใช้ชื่อจริง

 

ตารางต่อไปนี้ เป็น “อัตราของผู้ที่ใช้ชื่อจริงหรือนามแฝงในการใช้ Twitter”

https://tjprannarai.co.th/main/wp-content/uploads/2022/05/20220521-324x235.png
https://tjprannarai.co.th/main/wp-content/uploads/2022/05/20220521-324×235.png

 

(อ้างอิง https://news.yahoo.co.jp/byline/fuwaraizo/20141004-00039639 ความแตกต่างในการใช้สื่อโซเชียลด้วยชื่อจริงหรือนามแฝงของแต่ละประเทศ)

 

ถึงแม้จะไม่มีสถิติของเมืองไทย แต่ตารางนี้แสดงให้เห็นว่าผู้ที่ใช้นามแฝงในประเทศญี่ปุ่นคิดเป็น 75% เมื่อเปรียบเทียบกับสหรัฐอเมริกา อังกฤษ ฝรั่งเศส เกาหลีใต้ และสิงคโปร์ ซึ่งเข้าใจได้ว่าผู้ที่ใช้นามแฝงมีจำนวนมากกว่าอย่างชัดเจน

ข่าวที่ดิฉันอ่านมาจึงอธิบายได้ดังนี้ คำว่า “อิสรภาพ” ของแต่ละประเทศอาจตีความหมายต่างกัน จึงทำให้เกิดความแตกต่างในการใช้ชื่อจริงหรือนามแฝง

 

ในประเทศญี่ปุ่นคนมักจะมองว่า Twitter มีปัญหา ซึ่งส่วนใหญ่เป็นปัญหาเกี่ยวกับ “การโพสต์ข้อความที่สร้างความเกลียดชัง” โดยผู้ที่โพสต์ข้อความลักษณะดังกล่าวมักจะมีแนวโน้มทางความคิดว่า “อิสรภาพ คือ การไม่ต้องคำนึงถึงสถานะและความรู้สึกของอีกฝ่ายหนึ่ง เมื่อเป็นความคิดเห็นส่วนตัวจึงโพสต์อะไรก็ได้” แต่ถ้าใช้ชื่อจริง คนเหล่านี้จะเขียนข้อความเดียวกันหรือไม่

 

ในทางกลับกัน ตามสถิติของประเทศสหรัฐอเมริกา อังกฤษ และฝรั่งเศส คนจะมีความคิดพื้นฐานว่า “อิสรภาพมาพร้อมกับความรับผิดชอบ” ยกตัวอย่างจาก Twitter ซึ่งไม่ว่าจะใช้ชื่อจริงหรือนามแฝงก็ตาม แต่คำพูดต้องมาพร้อมกับความรับผิดชอบ

 

ในครั้งนี้ดิฉันใช้ Twitter เป็นตัวอย่าง เช่นเดียวกับในสังคมที่มีหลายกฎเกณฑ์ (เช่น กฎหมาย ระเบียบ ประเพณีของสังคม) ซึ่งในมุมมองทางจิตวิทยา มนุษย์จะใช้ชีวิตได้ง่าย ถ้ามีระเบียบของสังคม กล่าวคือ “ห้ามทำ… ถ้าไม่ทำตาม… ให้ลงโทษ …” แต่น่าแปลกที่มนุษย์มักจะต่อต้านหรือไม่พอใจต่อกฎระเบียบ ประเทศที่กำหนดกฎระเบียบไว้เป็นจำนวนมาก โดยส่วนใหญ่แล้วถ้าไม่กำหนดบทลงโทษ คนก็จะไม่รักษากฎอยู่ดี

 

ถ้าไม่มีกฎ และได้รับอิสรภาพ จะเป็นอย่างไร

ถ้าเราคำนึงถึงคำว่า “ความรับผิดชอบ” เราก็จะควบคุมตนเองได้มากขึ้น และใช้คำพูดและมีการกระทำที่ถูกต้อง ไม่ว่าจะมีกฎหรือไม่

ที่มา: TJ Prannarai Recruitment Co., Ltd.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here